Kalite Politikamız

 

Kalite politikamız, MechSoft vizyonu ve misyonu doğrultusunda, gelişen en güncel teknoloji trendlerini takip ederek, sunduğumuz ürün ve hizmetlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde
tutma​​k, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek,
değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların verimli kullanımı sağlayan ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmaktır.

Metin ve resim bloğu

 

Toplam Kalite felsefesini esas alarak takım ruhu içinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmak için çalışmak ve her daim gelişime, yeniliğe açık olmak.


 

Kalite yönetim sistemimizi uluslararası Kalite Yönetim Sistemlerinin gereklerini yerine getirecek şekilde belgelendirmek.


 

Üstlenmiş olduğumuz projelerde müşteri taleplerini doğru algılamak, müşteri isteklerini doğru yönlendirmek ve bu isteklere maksimum düzeyde uymak.

 

Çalışanlarımızın sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına almak, bağlılığını ve memnuniyetini artırmak amacıyla sürekli aktiviteler düzenleyerek eğitim ve bireysel gelişimini artırmak, şeffaf yönetim ilkesi doğrultusunda bilgi, sorumluluk paylaşımı ile yetkilendirilmiş takım ruhunu sürekli dinamik tutmak.